Shonte Turner

November 11, 2016 2016 NPC OK Grand Prix

CONTEST HISTORY