2019 Japan Pro Qualifier

NPC
Years: 2019

MEN'S BODYBUILDING

Overall Winner & Earned Pro Card
Meng Yao Chen
Heavyweight
1. Taichi Shimizu
2. Masayuki Kawakatsu
3. Isaac Adamie

Light Heavyweight
1. Meng Yao Chen
2. Abdelkarim Ammari

Middleweight
1. Sazali Abd Samad
2. Akeshi Toyonaga
3. Koichi Aikawa

Lightweight
1. Paolo Lobo
2. Shinji Goto
3. Nozomi Namiki
4. Saneyuki Taguchi

Novice Heavyweight
1. Hiroshi Mitomi

Novice Lightweight
1. Shinji Goto

Masters Over 35 Class A
1. Yun Kyeong Hong

Masters Over 40
1. Fan Ka Yue
2. Tsutomu Takizawa
3. Tatsuya Nakayama

FIGURE

Overall Winner & Earned Pro Card
Chikako Akiyama
Class A
1. Chikako Akiyama
2. Hiromi May
3. Sayuri Tachihara
4. Akiko Osaka James
5. Stephanie Hansen
6. Hatsue Numata
7. Estela Rios

Class B
1. Tanie Beatriz Hatano
2. Wanrada Injun

Class C
1. Masayo Kido
2. Tomoko Iwai
3. Yoshiko Shimeno

Masters Over 35 Class A
1. Sayuri Tachihara
2. Akiko Osaka James

Masters Over 35 Class B
1. Masayo Kido

Masters Over 40
1. Tanie Beatriz Hatano
2. Tomoko Iwai
3. Akiko Osaka James
4. Yoshiko Shimeno
5. Hatsue Numata
6. Yuko Suzuki
7. Estela Rios

BIKINI

Overall Winner & Earned Pro Card
Yoona Lee
Class A
1. Tiffany Enriquez
2. Tatiane Uyechi
3. Sonoko Uchino
4. Estela Rios

Class B
1. Yoona Lee
2. Miyuki Miyata
3. Tatiana Buhler
4. Yun Kyeong Hong
5. Jenn Torres

Class C
1. Ryoka Ota
2. Kaori Kakuta
3. Miwako Urui
4. Kirari Akao
5. Yuko Suzuki

Class D
1. Noriko Igarashi
2. Shontel Chow
3. Jennifer Healy
4. Tomoko Iwai
5. Sawa Shimizu

Class E
1. Maria Rodionova
2. Eun Jung Kim

Class F
1. Miki Narita
2. Mari Tozawa

Novice Class A
1. Miyuki Miyata
2. Tatiana Buhler
3. Paula Taira
4. Keiko Hatakeyama
5. Yuumi Kazami

Novice Class B
1. Emi Yanagimoto
2. Katia hie Kanno
3. Yuko Suzuki
4. Michelle mitie Iwakiri
5. Miyuki Nakamura

Novice Class C
1. Rena Nagayoshi

Novice Class D
1. Yoko Otaka

Masters Over 35 Class A
1. Katia hie Kanno
2. Tatiana Buhler
3. Yun Kyeong Hong
4. Sayuri Tachihara

Masters Over 40 Class A
1. Kahori Naito
2. Eiko Kojima
3. Fumiko Ishii
4. Yuumi Kazami

Masters Over 40 Class B
1. Mari Tozawa
2. Tomoko Iwai
3. Miyo Kamada
4. Maria Shimabukuro

MEN'S PHYSIQUE

Overall Winner & Earned Pro Card
Antonio Takashi Koike
Class A
1. Makoto Tamoto
2. Takuhiro Konishi
3. Chatoura Gota Inoue
4. Takefumi Kaketa
5. Yuya Kono
6. Sion Kimura
7. Katsumi Takahashi
8. Akihiko Iida
9. Ryota Fukushima
10. Shuichi Yoshida
11. Norio Matsumoto

Class B
1. Yuki Aiba
2. Daiki Miyazawa
3. Vachirawit Thongpao
4. Yuki Sorci

Class C
1. Antonio Takashi Koike
2. Yoshihiro Akamatsu
3. Noriaki Ikeda
4. Kalalee Clement
5. Ken Nojima
6. Souya Takagi

Class D
1. Kento Iwakami
2. Takuma Iwata
3. Jean Steve
4. Masamitsu Kodera
5. Hironori Murakami

Class E
1. Saeid Dadjo

Class F
1. Henry Montgomery
2. Shingo Yamada

Novice Class A
1. Patrick Welden Reis
2. Bhavin B.k
3. Sion Kimura
4. Tomoya Kawakami
5. Ryota Kawamura
6. Ryota Fukushima
7. Yasuhiro Kawahara

Novice Class B
1. Mauricio Ishikawa
2. Masamitsu Kodera
3. Son Nguyen
4. Yoshiki Imai
5. Hiroaki Shiroma
6. Takashi Iwahara
7. Shohei Inada

Novice Class C
1. Yusuke Jinushi
2. Taiga Mikami

Teen
1. Sion Kimura
2. Ryusei Onishi

Masters Over 35 Class A
1. Ikuo Sekioka
2. Hirokazu Miura
3. Daisuke Takeda
4. Ron Blackwell

Masters Over 35 Class B
1. Ryuki Urushima

Masters Over 40
1. Antonio Takashi Koike
2. Mauricio Ishikawa
3. Takeshi Hashiyama
4. Ryuki Urushima
5. Takefumi Kaketa
6. Ken Nojima
7. Takashi Iwahara
8. Kenji Ishikawa
9. Percy Johnson
10. Akihiko Iida
11. Ron Blackwell
12. Masahiro Mezaki
13. Go Okumura

MEN'S CLASSIC PHYSIQUE

Overall Winner & Earned Pro Card
Abdelkarim Ammari
Class A
1. Suguru Kamada
2. Mario Nakamura
3. Ron Blackwell

Class B
1. Abdelkarim Ammari
2. Sushil Pawar
3. Noriaki Ikeda
4. Leigh Carmichael
5. jennarong khongrod
6. Shogo Nakagawa
7. Fan Ka Yue
8. Junya Masuda
9. Rodolofo Watanabe
Meng Yao Chen

Class C
1. Hiroto Shirai
2. Naoya Kikuchi

WOMEN'S PHYSIQUE

Earned IFBB Pro Card
Hiromi May


1. Hiromi May
2. Estela Rios