2020 NPC Worldwide Regional Gwang Ju

NPC
Years: 2020

MEN'S BODYBUILDING

Beginner
1. Geonho Yu
2. Yongseob An
3. Taewook Kang

Heavyweight
1. Kyunghoon Bae
2. Changsung Han

Lightweight
1. Sungyeob Kim
2. Jaedong Hwang
3. Daesun Park
4. Byunggon Kim
5. Hojun Hwang
6. Taeho Choi

Novice
1. Geonho Yu
2. Taeho Choi
3. Yongseob An

True Novice
1. Hansu Lee

BIKINI

Beginner
1. Eunjung Go
2. Youngeun Kwon
3. Sungeun Lee
4. Soeun Jeon
5. Hyejung Park

Novice
1. Eunjung Go
2. Youngeun Kwon
3. Sungeun Lee
4. Soeun Jeon
5. Kyeongmi Heo

Open
1. Hannah Jeong
2. Eunjung Go
3. Sungeun Lee
4. Hyejung Park
5. Seohyun Jeon
6. Kyeongmi Heo

True Novice
1. Eunjung Go
2. Youngeun Kwon
3. Sungeun Lee
4. Hyejung Park
5. Seohyun Jin

MEN'S PHYSIQUE

Beginner
1. Hojin Jung
2. Bongsu Yang

Novice
1. Minkyu Park
2. Donghyun Lee
3. Bongsu Yang

Open
1. Suhwan Yook
2. Changwan Kuk
3. Hojun Hwang
4. Hyosung Lee
5. Minkyu Park
6. Donghyun Lee
7. Jaeha Yoo

True Novice
1. Bongsu Yang

MEN'S CLASSIC PHYSIQUE

Beginner
1. Yongseob An
2. Myungil Ju

Novice
1. Hodong Hwang
2. Seohoon Kim
3. Taewook Kang

Open
1. Sungyeob Kim
2. Geunseok Jang
3. Seongmin Jeon
4. Hodong Hwang
5. Youngjun Kim
6. Jaedong Hwang
7. Byunggon Kim
8. Byungguk Jin
9. Jangseok Han
10. Myungil Ju

True Novice
1. Minseon Lee
2. Hansu Lee