2020 NPC Worldwide Regional Incheon

NPC
Years: 2020

MEN'S BODYBUILDING

Heavyweight
1. Jihoon Bang
2. Haneul Song
3. Taeyoung Kim
4. Jungho Son
5. Dongsik Shin
Jihoon Yoo

Lightweight
1. Sungho Kim
2. Gwangmin Lee
3. Jaemin Kim
4. Jaejong Jeong
5. Yeonjong Jeong

Novice
1. Gunsik Kim
2. Sungho Kim
3. Gwangmin Lee
4. Sungjoo Park
5. Jongsun Kim
Dooyong Choi
Sukhyoung Lee
Wooyeon Hwang
Younggeun Lee

BIKINI

Novice
1. Chaeyoung Jang
2. Jisun Ko
3. Sooyeon Kang
4. Yiseul Na
5. Eunbi Hong
Dawon Lee
Jihye Lee
Minhee Cho
Misongyi Jang

Open
1. Misongyi Jang
2. Jihyun Yoon
3. Minkyung Lee
4. Hyekyoung Cho
5. Dain Joo
Chaeyoung Jang
Dawon Lee
Jisun Ko
Minhee Cho
Seoon Yoo
Sooyeon Kang

Masters
1. Hyekyoung Cho
2. Jisun Ko
3. Jinhee Jeong
4. Seoon Yoo

MEN'S PHYSIQUE

Novice
1. Sungjin Oh
2. Jaeyoung Koo
3. Jeongjae Park
4. Taegon Lee
5. Kwangwon Kim
Changjoon Joo
Hyosung Lee
Jisuk Woo
Younggeun Lee

Open
1. Jongmin Lim
2. Changhee Lee
3. Jeongjae Park
4. Yongchul Kim
5. Dongho Kim
Byungjoon Lee
Hyesung Ko
Hyunmin Ok
Sungmin Lee

MEN'S CLASSIC PHYSIQUE

Novice
1. Gunsik Kim
2. Taeyoung Kim
3. Gwangmin Lee
4. Sungjoo Park
5. Gwangwon Kim
Hyunduk Jang
Kiho Moon
Sukhyoung Lee
Woojin Kim
Younggeun Lee

Open
1. Jihoon Bang
2. Gunsik Kim
3. Jungho Son
4. Taeyoung Kim
5. Hoik Kang
Haneul Song
Jihoon Yoo