2020 NPC Worldwide Regional Leejinho Classic

NPC
Years: 2020

MEN'S BODYBUILDING

Heavyweight
1. Jooyoung Kim
2. Jisang An
3. Heeseung Jeong
4. Joohyuk Lee
5. Hyuntae Kim
Hyunwoo Jang
Jineon Kim
Jongyeob Han
Joonyoung Kim
Sunghyun Oh

Lightweight
1. Jiwon Jo
2. Youngwoong Kim
3. Jaehyuk Han
4. Junsuk Kim

Novice
1. Youngwoong Kim
2. Sooyoung Choi
3. Heeseung Jung
4. Keumrok Kang
5. Hyuntae Kim
Howan Ko
Hyunwoo Jang
Jineon Kim
Joohyuk Lee
Joonyoung Kim
Roberts Michael
Sunghyun Oh
Taekwan Lee
Yeongyu Kim

BIKINI

Novice
1. Heeyoung Lee
2. Miyoung Oh
3. Seonyoung Yang

Open
1. Jihyun Park
2. Heeyoung Lee
3. Miyoung Oh
4. Nahyun Lee

MEN'S PHYSIQUE

Novice
1. Roberts Michael
2. Seungkil Baek
3. Jisang An
4. Sangwoon Lee
5. Kyungkeun Kwon
Chunji Kim
Hojoon Yoo
Jinbum Woo
Joowon Lee
Kihyun Jeon
Kyungmin Byeon
Youngsam Kim

Open
1. Seungkil Baek
2. Jisang An
3. Sangwoon Lee
4. Kyungkeun Kwon
5. Sihyun Woo
Chunji Kim
Hojoon Yoo
Inseok Jeong
Kyungmin Byeon

MEN'S CLASSIC PHYSIQUE

Novice
1. Taehwan Park
2. Taekwan Lee
3. Sangmoon Park
4. Jisang An
5. Sungsoo Yoo
Juwon Lee
Keunho Jeong
Seungwon Kim

Open
1. Jooyoung Kim
2. Taehwan Park
3. Sangmoon Park
4. Jaehyuk Han
5. Junsuk Kim
Keunho Jeong