2020 NPC Worldwide Regional Natural Busan

NPC
Years: 2020

MEN'S BODYBUILDING

Novice
1. Kyusung Lee
2. Hyunwoo Shin
3. Dokyung Lee
4. Kwanghoon Lee
5. Changeon Park
Juho Lee
Junghwan Lee

Open
1. Jaehee Baek
2. Dokyung Lee
3. Sunghyub Han
4. Jongyeob Han
5. Juho Lee
Junghwan Lee

BIKINI

Novice
1. Minjung Kim
2. Minjung Kwak
3. Yoonmi Kim
4. Sunjoo Woo
5. Jeongim Son
Nayoung Kim
Suna Ahn
Yoolhye Kim

Open
1. Jihyun Yoon
2. Seungmin Lee
3. Minjung Kim
4. Minjung Kwak
5. Sunjoo Woo
Bomi Lim
Eunjung Kwon
Yoolhye Kim

MEN'S PHYSIQUE

Novice
1. Chunji Kim
2. Minsoo Pyo
3. Kwanghoon Keum
4. Wontae Yoon
5. Ahyoung Park
Changhyun Kim
Hyunki Yoo
Sunkyu Hwang
Youngha Kim

Open
1. Minsung Kim
2. Jinhong Park
3. Chunji Kim
4. Kyunghwan Yoon
5. Soohyun Kim
Ahyoung Park
Changhee Ye
Hongsik Kang

MEN'S CLASSIC PHYSIQUE

Novice
1. Yongwon Jang
2. Hyunwoo Shin
3. Kyuseong Lee
4. Hoonchul Jang
5. Dokyung Lee
Jaemin Oh
Sukbin Son

Open
1. Yongwon Jang
2. Kyuseong Lee
3. Jinhong Park
4. Dokyung Lee
5. Sunghyub Han
Jaemin Oh
Minsung Kang