2020 NPC Worldwide Seoul Regional

NPC
Years: 2020

MEN'S BODYBUILDING

Novice
1. Hanyoung Yoon
2. Seojun Kim
3. Insoo Yoo
4. Daehoon Lee
5. Jongwoo Lim
Chanho Park
Chanwoo Kim
Hongik Kim
Jinsuk Lee
Jongsun Kim
Jongwoo Ko
Jungyeol Choi
Junha Jang
Junyoung Noh
Kyungseok Kim
Sungsoo Park
Yonghoon Seo
Yoonsung Kim

Open
1. Daesung Choi
2. Jihoon Oh
3. Jihoon Yoo
4. Jaeyoon Kim
5. Dongsik Shin
Hyungsuk Kim
Insoo Yoo
Jeongyeol Choi
Jisang An
Jongwoo Lim
Jungmin Choi
Kyungseob Kim
Taehwan Park
Yoonsung Kim
Younghoon Yoon
Youngwoong Yang

FIGURE

Novice
1. Donna Mariscal

Open
1. Semi Kim
2. Jungjin Kim
3. Donna Mariscal
4. Eunjung Kim

BIKINI

Novice
1. Yejin Hwang
2. Injung Lee
3. Dawon Kim
4. Seoa Kim
5. Mikyung Chun
Euna Lim
Eunji Song
Eunjin Kim
Sojeong Kim
Songhee Kim

Open
1. Eunjung Kim
2. Junghye Lee
3. Yejin Hwang
4. Gayoung Kwon
5. Injung Lee
Ajung Kim
Dawon Kim
Eungji Song
Eunjin Kim
Hana Hong
Hana Yoo
Jisoo Park
Jiyoung Park
Mikyung Chun
Sanga Lee
Seoa Kim
Seulki Jeon
Sojeong Kim
Songhee Kim
Yoora Cho

MEN'S PHYSIQUE

Novice
1. Kickul Jung
2. Kyungkeun Kwon
3. Dongje Kim
4. Jisang An
5. Kyungjin Park
Jaebong Yoo
Kimroy Bailey
Yonghoon Seo

Open
1. Dongho Kim
2. Jaekyo Lee
3. Jongmin Kang
4. Kyounghan Cheon
5. Hohyun Kim
Daeyoung Kim
Eujin Jeong
Hyunsoo Kil
Seongmin Shim
Seungkil Baek
Younghoon Yoon

MEN'S CLASSIC PHYSIQUE

NOvice
1. Jihoon Oh
2. Jun Kwon
3. Taehwan Park
4. Jongwoo Ko
5. Jaebong Yoo
Hongik Kim
Jisang An
Jongwoo Lim
Jungkuk Lee
Junhee Shin
Keunho Jeong
Nambin Kim
Sungsoo Yoo
Wonjun Chae
Yonghoon Seo

Open
1. Dongho Kim
2. Myoungha Lim
3. Jihoon Oh
4. Junghyun Na
5. Seungho Lee
Byunghee Yoon
Chaeho Lim
Jaehyung Jang
Jaeyoon Kim
Jongmin Kang
Jongwoo Lim
Jongwoo Ko
Jun Kwon
Junhee Shin
Juyoul Lee
Keunho Jeong
Sungoo Yoo
Taehwan Park
Yoonsung Kim