2021 NPC Worldwide Regional Chan Classic

NPC
Years: 2021

MEN'S BODYBUILDING

Heavyweight
1. Lee Jangmin
2. Yoo Yonghan
3. Kim Youngbeom
4. Hwang Gyutae
5. Kim Daehwan
6. Yoon Hanyung
7. Lee Jongmin

Lightweight
1. Ko Myungsung
2. Lee Sanghyung
3. Lee Seungha
4. An Sungjun

Novice
1. Chang Minjun
2. Ko Myungsung
3. Jung Jaeho

BIKINI

Novice
1. Park Dabin
2. Lee Jiwon
3. Son Areum
4. Seo Heejin
5. Jeon Jinsuk
6. Kim Jihyun
7. Eo Yongchimek
8. Eo Yongmar

Open
1. Choi Nayoung
2. Park Dabin
3. Lee Jiwon
4. Son Areum
5. Jeon Jinsuk
6. Eo Yongchimek
7. Eo Yongmar

True Novice
1. Yu Aekyung
2. Seo Heejin
3. Jeon Jinsuk
4. Kim Jihyun

MEN'S PHYSIQUE

Novice
1. Jeong Gibok
2. An Seunghyun
3. Ko Myungsung
4. Choi Jungkil
5. Lee Joonghyun
6. Jung Jaeho

Open
1. Kim wookhwan
2. Chang Minjun
3. Jeong Gibok
4. Ji Kyunghwan
5. Choi Jungkil
6. Jeon Youngjin

True Novice
1. Chang Minjun
2. Ko Myungsung
3. Lee Woohyun
4. Jung Jaeho
5. Jeon Youngjin

MEN'S CLASSIC PHYSIQUE

Novice
1. Lee Sangjin
2. Choi Jungwoong
Park Jonghyuk

Open
1. Lee Sangjin
2. Lee Sanghyung
3. Park Jonghyuk
4. An Sungjun
5. Kim Sukhyun
6. Choi Jungwoong
Park Jonghyuk