NPC News Online

2022 NPC Worldwide Seoul Classic

NPC
Years: 2022

MEN'S BODYBUILDING

Overall Winner
Jinyoung Choi
Heavyweight
1. Jesung Hwang
2. Ingeun Oh
3. Seungjong Park
4. Youngseon Kwon
5. Minseob Kim

Middleweight
1. Jinyoung Choi
2. Hyunseung Lee
3. Donggeun Seol
4. Hongeun Kim
5. Hyunwoo Si
6. Wonkyung Choi
7. Byungil Moon

Lightweight
1. Yoonsung Lim
2. Kihyun Kim
3. Seungha Lee
4. Jaeheon Kim
5. Kyungsu Lim
6. Byunghee Yoon

Novice
1. Bin Moon
2. Hyunnyung Jeong

True Novice
1. Jongil Ahn
2. Hyunnyung Jeong

FIGURE

Open
1. Jinju Lim
2. Yuyeong Kim
3. Hyunkyung Lee
4. Heekyung Min

BIKINI

Novice
1. Jihye Lee
2. Kyungwon Han

Open
1. Oyuka Erka
2. Kyungmi Jung
3. Juyeon Na
4. Hyunjin Park
5. Yunjin Choi
6. Minjung Koo
7. Daseul Choi
8. Misook Lee
9. Jihye Lee
10. Jieun Yoon
11. Kyungwon Han
12. Jieun Pyo

True Novice
1. Jihye Lee
2. Jieun Pyo

Masters
1. Misook Lee

MEN'S PHYSIQUE

Class A
1. Sunghyun Jeon
2. Youngseok Shin
3. Juhwan Choi

Class B
1. Yongeun Kim
2. Woojin Hwang
3. Geonha Kim
4. Seunghyun Oh
5. Jungheum Cho
6. Jaebong Yoo
7. Junho Park
8. Jisu Lee
9. Sungwon Lee
10. Wonsik An
11. Myungjin Jeong

Class C
1. Yeondong Choi
2. Sangin Hwang
3. Hosung Ham
4. Kyunghwan Kim
5. Youngwook Han

True Novice
1. Myungjin Jung
2. Kwanghoon Lee
3. Vec Jode Vec

Masters
1. Yongeun Kim
2. Seokjung Hong
3. Sihyun Woo

MEN'S CLASSIC PHYSIQUE

Overall Winner
Jiheon Moon
Class A
1. Jiheon Moon
2. Sungjong Kang
3. Jaedong Ko
4. Kihyun Kwon
5. Taedong Lee
6. Shinhwan An
7. Ildo Moon

Class B
1. Jongmin Lee
2. Youngsu Kim
3. Hyeseong Jung
4. Youngmin Kang
5. Hyesu Park
6. Juhyun Lee
7. Juhyun Lim
8. Sungjae Park
9. Jaebong Yoo
10. Hyunnyung Jeong

Class C
1. Chulwoo Lee
2. Giyeol Park
3. Hyunchul Yoon
4. Sungho Lee
5. Heetak Lee

Junior
1. Youngsu Kim

Novice
1. Juhyun Lee
2. Chulwoong Yang
3. Hyunnyung Jeong

True Novice
1. Chulwoong Yang
2. Hyunnyung Jeong

WELLNESS

Novice
1. Jinah No
2. Heeeun Kim
3. Hokyung Park
4. Minhee Cho

Open
1. Rian Choi
2. Jinah No
3. Ria Kim
4. Jisun Moon
5. Eunah Choi
6. Jinju Lim
7. Heeeun Kim
8. Minhee Cho
9. Hyunkyung Lee

^