NPC News Online

NPC Worldwide Discovery Championships

NPCW

Years: 2023

MEN'S BODYBUILDING

Open
1 Kazuki Miyakubo 2 Gen Ito 3 Yoshimi Namihira 4 Naoya Takahashi
Masters 40+
1 Gen Ito

FIGURE

1 Atsuko Mikami 2 Aki Kido 3 Anri Okuda

BIKINI

Local
1 Megumi Kawashima 2 Mai Sugita
Novice
1 Yuka Morita 2 Natsuko Okubo 3 Junko Ohtaki 4 Maki Takenaka
Novice Challenge
1 Aika Torisu 2 Yuka Morita 3 Khulangoo Nyambayar 4 Yuka Arai 5 Natsuko Okubo
Novice First Challenge
1 Yuka Morita 2 Khulangoo Nyambayar 3 Mai Sugita
Open
1 Kristin Thornton 2 AIKO TAKEDA 3 Hanae Fujimura 4 Madoka Asakura 5 Aika Torisu 6 Sakiko Matsumaru 7 KEIKO ISAKA 8 Khulangoo Nyambayar 9 Yuka Arai 10 Junko Ohtaki 11 Reiko Koide
Masters 40+
1 Chikako Shiina 2 KEIKO ISAKA 3 Megumi Kawashima 4 Reiko Koide 5 Junko Ohtaki 6 Maki Takenaka

MEN'S PHYSIQUE

Overall Winner
Kenta Mochizuki
Class A
1 Yuki Sasoh 2 Yuki Kamiyama 3 Yutaka Shimane 4 Kazumi Abe 5 Yosuke Ozeki 6 Daisuke Ichikawa 7 Nakamura Makoto 8 Koichi Suzuki 9 muneaki okamura
Class B
1 Yuji Hamaguchi 2 Takuya Fujino 3 Sato Shinya 4 Tsuzuki Ryota 5 So Yanaizumi 6 Madoki Matsuyama 7 Tsubasa Furusawa 8 Takayuki Toyoda 9 Ryuki Sato 10 Tsunenori Henna
Class C
1 Kenta Mochizuki 2 Shoichi Jibiki 3 Yoshihide Kotani 4 Hayato Umeda 5 Masatadanicolas Camposkanashiro 6 Rashid Takahashi
Local
1 Hayato Umeda 2 Shota Kuwazaki
Novice A
1 Kazumi Abe 2 Akihiro Matsumoto 3 Masaki Matsunaga 4 Yusuke Abe 5 Sosuke Moriya 6 Tomoyuki Iwai 7 Koudai Yoshino 8 Sora Yamaoka 9 Komei Okino
Novice B
1 Ryusuke Mitomi 2 Koichi Suzuki 3 Tomoya Ema 4 Tsunatoshi Iwasa 5 Kyohei Nishino 6 Yoshiaki Yamazaki
Novice C
1 Yuji Hamaguchi 2 Tsuzuki Ryota 3 Ryota Kusakari 4 Naruho Tada 5 So Yanaizumi 6 Yujiro Shimizu 7 Harada Ryo 8 Madoki Matsuyama 9 Zen Aoki 10 Kazuki Yamazaki 11 Tsubasa Furusawa 12 Takayuki Toyoda 13 Ryuki Sato 14 Tsunenori Henna 15 Kohei Kishi
Novice Challenge
1 Yusuke Abe 2 Zen Aoki 3 Yudai Masuko 4 Hisaya Fukuhara 5 Takuya Endo 6 Kenryo Ikeda 7 Sosuke Moriya 8 Aiki Uematsu 9 Yuta Takumi 10 Takao Nishi 11 Mitsuru Oi 12 Tatsuya Kuroishi 13 Takahiro Sato
Novice D
1 Yoshiki Hosokawa 2 Naoto Watanabe 3 Hisaya Fukuhara 4 Kenryo Ikeda 5 Rashid Takahashi 6 Yuta Takumi 7 Kouichi Idosaka
Novice First Challenge A
1 Hiromu Iijima 2 Akihiro Matsumoto 3 Oohashi Hiroaki 4 Masaki Matsunaga 5 Ryu Kitamura 6 Sosuke Moriya 7 Tomoyuki Iwai 8 Shouhei Omori 9 Takashi Mezaki 10 Taisei Yamashita 11 Yuya Iseki 12 Sora Yamaoka 13 Shota Yuki 14 Hiroki Asano 15 Yuuma Ito 16 Haruhi Matsuo 16 Shota Kuwazaki
Novice First Challenge B
1 Koichi Suzuki 2 Nakamura Makoto 3 Tomoya Ema 4 Sumii Takuto 5 Kyohei Nishino 6 Kei Hamaoka 7 Kou Ohashi 8 Yutaro Aoyagi 9 Naoya Takano 10 Yoshiaki Yamazaki 11 Ippei Tanimoto 12 Ryu Hyonsun 13 Naoya Takahashi 14 Syouta Hiraki
Novice First Challenge C
1 Yujiro Shimizu 2 Madoki Matsuyama 3 Yudai Masuko 4 Harada Ryo 5 Zen Aoki 6 Riki Kamei 7 Rashid Takahashi 8 Aiki Uematsu 9 Takuya Endo 10 Tsunenori Henna 11 Kouichi Idosaka 12 Shogo Ugai 13 Tatsuya Kuroishi 14 Kohei Kishi 15 Mitsuru Oi 16 Hideo Koshikawa 16 Ken Sakaguchi 16 Shion Taketsu
True Novice
1 So Yanaizumi 2 Naruho Tada 3 Akihiro Matsumoto 4 Oohashi Hiroaki 5 Kaito Sekita 6 Yudai Masuko 7 Sosuke Moriya 8 Yuuma Ito 9 Kazuma Ikeda
Masters 40+
1 Yosuke Ozeki 2 Kazumi Abe 3 Tsunatoshi Iwasa 4 Takao Nishi 5 Hiroshi Endo 6 Hideo Koshikawa 7 Takahiro Sato

MEN'S CLASSIC PHYSIQUE

1 Zhou Fei 2 Makoto Okabe 3 Ryo Nakamatsu

WOMEN'S WELLNESS

1 Kaoru Nakajima

Recent News
v
p